Економіко-правове забезпечення формування та використання фінансових ресурсів підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, фінансові ресурси, активи, основні засоби, оборотні активи, власний капітал, позиковий капітал, прибуток, дебіторська заборгованість, факторинг

Бібліографічний опис

Марценюк, А. В. Економіко-правове забезпечення формування та використання фінансових ресурсів підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Марценюк Анастасія Валеріївна ; наук. керівник Ірина Олегівна Петровська. – Київ, 2023. – 135 с.