Підвищення ефективності фінансового регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З розвитком страхового ринку, збільшенням обсягів страхових опе-рацій, насамперед зі страхування життя, збільшенням розміру страхо-вих резервів та власних коштів страховика зростає роль страхового ри- нку в інвестиційному процесі країни. Обсяг резервів і термін, на який вони розміщуються, здатні перетворити страхові компанії на найпоту-жніші фінансово-кредитні інститути. Саме тому актуальним є підви-щення ефективності фінансового регулювання інвестиційної діяльності страховиків.

Опис

Ключові слова

страховий ринок, страхування, фінансування, інвестиції, insurance market, insurance, funding, investment, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Підвищення ефективності фінансового регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній України / Л. В. Шірінян // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. - С. 146–148.