Особливості технічних рішень при встановленні нестандартного технологічного обладнання у приміщеннях консервних виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено узагальнення вимог до встановлення та подальшого обслуговування нестандартного обладнання на підприємствах плодоовочевої консервної промисловості за умови необхідності оновлення, вдосконалення або реконструкції діючих технологічних процесів. The generalization of requirements to the installation and further maintenance of non-standard equipment at the enterprises of the fruit and vegetable canning industry is provided, provided that it is necessary to update, improve or reconstruct the existing technological processes.

Опис

Ключові слова

консервна промисловість, обладнання, безпечність, canning industry, equipment, safety, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Лукіянік, О. В. Особливості технічних рішень при встановленні нестандартного технологічного обладнання у приміщеннях консервних виробництв / О. В. Лукіянік, А. О. Сірик // Майбутній науковець–2020 : матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 4 грудня 2020 р. – Сєвєродонецьк : Східноукр. ун-т ім. В. Даля, 2020. – С. 211–212.