Склад спреду з наповнювачем (Патент України на винахід № 94545)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад спреду з наповнювачем, який включає воду, сухе знежирене молоко, масло вершкове жирністю 72,5 %, жир рослинний, екструдат рису, наповнювач, емульгатор, ароматизатор, який відрізняється тим, що як наповнювач містить шрот з плодів розторопші плямистої, як жир рослинний містить олію розторопші при наступному співвідношенні компонентів, кг на 1000 кг нормалізованої суміші: масло вершкове жирністю 72,5 % 846,5-799,29 олія розторопші 94,06-141,27 сухе знежирене молоко 4,01-2,01 екструдат рису 3,31-1,6 шрот з плодів розторопші 0,70-0,40 емульгатор 4,25-4,30 ароматизатор 0,25-0,30 вода решта. A composition spread with filler, which includes water, skimmed milk powder, butter fat 72,5 %, vegetable fat, extrudate rice, filler, emulsifier, flavour, which differs that as filler is contained by meal from the garden-stuffs of thistle spotted, as vegetable fat is contained oil of thistle at the following correlation of components, kg, on 1000 kg of the normalized mixture: butter fat 72,5 % 846,5-799,29 oil of thistle 94,06-141,27 skimmed milk powder 4,01-2,01 extrudate rice 3,31-1,6 meal from the garden-stuffs of thistle 0,70-0,40 emulsifier 4,25-4,30 flavour 0,25-0,30 water rest

Опис

Ключові слова

спред з наповнювачем, spread with filler, екструдат рису, extrudate rice, шрот з плодів розторопші плямистої, meal from the garden-stuffs of thistle spotted, олія розторопші плямистої, oil of thistle spotted, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент України на винахід № 94545, МПК А 23D 7/005. Склад спреду з наповнювачем / О. В. Грек, О. А. Савченко, А. В. Тимчук, О. В. Дятел.- а 2010 07191; заявл. 10.06.2010; опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9.

Зібрання