Розробка системи автоматизації станції випарювання на цукровому заводі на базі ОВЕН ПЛК 154

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

цукор, ОВЕН ПЛК 154, Метран 3051S-LD, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Погрібний, В. В. Розробка системи автоматизації станції випарювання на цукровому заводі на базі ОВЕН ПЛК 154 : дипломна робота ... бакалавра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Віджай Вікторович Погрібний ; наук. керівник Ігор Володимирович Ельперін. – Київ, 2020. – 47 с.