Регулярна насадка для тепломасообмінних апаратів (Патент на винахід № 32496)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до конструкції регулярних насадок і може використовуватися для тепломасообмінних процесів у системі газ – рідина, а також для мокрого очищення газів.Регулярна насадка для тепломасообмінних апаратів містить вертикальні листи з просічними елементами з тристороннім прорізом, відігнутими навколо вертикальної осі під прямим кутом до листа, розташованими вертикальними рядами і дотичними до сусідніх листів. Кожен просічний елемент має форму прямокутника, верхня горизонтальна сторона якого забезпечена виступаючими вниз западинами або декількома вирізами, а нижня сторона – виступаючими вниз виступами-зубцями такої ж форми, як і западини. Поверхня насадки може мати похилі рифлення, що сходяться вниз до осей вирізів (або зубців). Радіус відгину просічних елементів більший внутрішнього радіуса канавок рифлень. Лист насадки може бути згорнутий в рулон.

Опис

Ключові слова

регулярна насадка, просічний елемент, западина, радіус відгину, regular packing, cut element, hollow, bending radius, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент України на винахід № 32496, МПК 4 B01 D 53/20 Регулярна насадка для тепломасообмінних апаратів / Марценюк О. С., Гусейнов Р. Н. – № 3981227 ; заявл. 28.11.1985 ; опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7.

Зібрання