Бюджетування як інструмент реалізації стратегії підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

бюджетування, стратегія, budgeting, strategy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бойко, І. А. Бюджетування як інструмент реалізації стратегії підприємства / І. А. Бойко // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 вересня 2010 р. : тези доповідей. – Ч. 2. – К.: НУХТ, 2010. – С. 71.