Порівняння методів оцінки розвитку аварій техногенного характеру на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методика прогнозування наслідків виливу небезпечних хімічних речовин при аваріях передбачає проведення розрахунків для планування заходів щодо захисту населення тільки в приземному шарі повітря та подається у вигляді таблиць, що дає змогу оперативно здійснювати прогнозування масштабів забруднення. Методика враховує більшу кількість факторів, але вимагає більш важких розрахунки, що було усунуто створенням комп’ютерної програми. Methods of predicting the effects of spills of hazardous chemicals involved in accidents settlements to plan measures to protect the population of only the atmospheric boundary layer and submitted in the form of tables, so you can quickly make predicting the extent of contamination. Technique takes into account a greater number of factors, but requires heavier calculations were corrected software development.

Опис

Ключові слова

аварія, вибух, зона забруднення, an explosion, accident, area contamination

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Порівняння методів оцінки розвитку аварій техногенного характеру на підприємствах харчової промисловості / Н. В. Володченкова // 79 Міжнар. наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених, Київ, 15 – 16 квітня 2013 р. : тези доповідей. – К. : НУХТ, 2013. – Ч. II. - С. 735-736.