Матрична форма представлення інформації задачі оптимізації виробничої програми машинобудівного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Процес праці з матрицями потребує створення відповідних інструментальних засобів, які дозволять формувати математичні методи формальних процедур і будувати гнучку діалогову технологію розв'язання задач планування узгодженого виробництва цехів і підприємства в цілому. The process works with matrices requires the creation of appropriate tools that will generate mathematical methods formalities and build flexible interactive technology for solving problems of planning coordinated production shops and businesses in general.

Опис

Ключові слова

оптимізація виробничої програми, машинобудівне підприємство, представлення інформації, optimization of the production program, building company, presentation of information, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Самсонов, В. В. Матрична форма представлення інформації задачі оптимізації виробничої програми машинобудівного підприємства / В. В. Самсонов, В. Р. Петухов // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 лист. 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 218-219.