Нові препарати у виробництві бутильованих вод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мета роботи – дослідження та вибір найбільш ефективного способу знезараження питної води та вдосконалення технології її приготування для бутильованих питних вод з метою забезпечення мікробіологічної стійкості. Застосування нових препаратів у виробництві бутильованих вод дає змогу вдвічі зменшити концентрацію робочого розчину дезінфікуючого засобу, подовжити біологічну стійкість готової продукції.
Purpose - research and choose the most effective way to disinfect drinking water and improving the technology of its preparation for bottled drinking water to ensure microbiological stability. The use of new drugs in the production of bottled water you can halve the concentration of working solution of sanitizer, extend the biological stability of the finished product.

Опис

Ключові слова

бутильована питна вода, дезінфікуючі препарати, мікробіологічна стійкість, bottled drinking water, disinfectants, microbiological stability, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Нові препарати у виробництві бутильованих вод / В. В. Остапенко, В. Л. Прибильський, З. М. Романова, В. О. Мірошник // Харчова і переробна промисловість. - 2007. - № 12. - С. 23-25.

Зібрання