Хліб пшеничний (Деклараційний патент на корисну модель № 122106)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Хліб пшеничний, який відрізняється тим, що в рецептурному складі частково замінений основний інгредієнт борошно пшеничне на борошно зародку кукурудзи. Wheat bread, which is characterized by the partial replacement of the main ingredient of wheat flour in corn germ flour in the recipe composition.

Опис

Ключові слова

борошно зародку кукурудзи, целіакія, безглютеновий хліб, flour embryo of corn, celiac disease, gluten-free semifinished bred, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 122106, МПК A21D 13/04. Хліб пшеничний / Карабець Ю., Шаран Л., Дорошенко В., Шаран А. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201706800 ; заяв. 30.06.17 ; опубл. 26.12.2017 ; Бюл. № 24 2017.

Зібрання