Пристрій для отримання колоїдних розчинів металів (Патент на корисну модель № 153591)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача забезпечення стабільності проходження електричних імпульсів між гранулами, що підвищує кількість колоїдної фракції у порівнянні з мікрофракцією металу.

Опис

Ключові слова

колоїд, розчин, метал, metal, colloid, rank, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 153591 Україна, МПК B22F 9/14 (2006.01) Пристрій для отримання колоїдних розчинів металів / Лопатько К. Г., Олішевський В. В., Винарчук К. В., Лопатько С. К., Поєдинок Н. Л., Бабко Є. М. ; заявник Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № u202203308 ; заявл. 09.09.2022 ; опубл. 27.07.2023, Бюл. № 30, 2023 р. – 4 с.

Зібрання