Європейський зелений курс: досвід Румунії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті висвітлено спеціалізацію Румунії в рамках Європейського зеленого курсу та розглянуто основні рекомендації Європейської Комісії. Проаналізований досвід Румунії може бути використаний для адаптації України до стратегії European Green Deal. The article highlights the specialization of Romania within the framework of the European Green Deal and considers the main recommendations of the European Commission. The analyzed Romanian experience can be used to adapt Ukraine to the European Green Deal strategy.

Опис

Ключові слова

зелений курс, безпечна енергія, клімат-нейтральна економіка, green course, climate-neutral economy, safe energy, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Каїра, Л. Г. Європейський зелений курс: досвід Румунії / Л. Г. Каїра // Адаптація України до зеленого курсу ЄС : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 32-36.