Передумови повоєнного відновлення інвестиційного потенціалу підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкрито досвід післявоєнного відновлення всіх успішних країн: Німеччини, Японії, Південної Кореї. Проілюстровано частку промислових підприємств, які працюють на повну потужність. Обгрунтовано переваги відновлення підприємств харчової промисловості та галузі в цілому, як однієї з найоптимістичніших у національній економіці. Акцентовано увагу на логістичних проблемах експорту продукції харчових підприємств. The post-war recovery experience of all successful countries: Germany, Japan, and South Korea is disclosed. The share of industrial enterprises operating at full capacity is illustrated. The benefits of the restoration of food industry enterprises and the industry as a whole, as one of the most optimistic in the national economy, are substantiated. Attention is focused on logistical problems of exporting products of food enterprises.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, харчова промисловість, харчова переробка, країни, відновлення, підприємства, галузь, food industry, food processing, countries, recovery, enterprises, industry

Бібліографічний опис

Гривківська, О. В. Передумови повоєнного відновлення інвестиційного потенціалу підприємств харчової промисловості / О. В. Гривківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч 3. – С. 49