Дослідження процесу надтонкого подрібнення компонентів фармацевтичних і косметичних препаратів на бісерному млині

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під час подрібнення у бісерному млині чим менше стає розмір частинок (мм) тим сильніше падає потужність (N, Вт), тим сильніше зростає температура суспензії (t,С) та збільшується в’язкість суспензії, що можна пояснити збільшенням новоутвореної поверхні подрібнювального матеріалу. Отримані дані мають практичну цінність і можуть застосовуватися для подальшого вивчення розуміння процесу надтонкого подрібнення та модернізації конструкції бісерних млинів. When crushing in a bead mill, the smaller the particle size becomes, the stronger the power decreases, the higher the temperature of the suspension increases and the viscosity of the suspension increases, which can be explained by an increase in the newly formed surface of the crushing material.

Опис

Ключові слова

подрібнення, надтонкий, бісер, млин, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, grinding, bead, superfine, mill

Бібліографічний опис

Дослідження процесу надтонкого подрібнення компонентів фармацевтичних і косметичних препаратів на бісерному млині / К. Грінінг, Р. Гордейчук, Ц. Димитров, О. Губеня // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018. – Ч.2. – С. 60.