Високобілковий хлібобулочний виріб (Патент на корисну модель № 106058)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель може бути використана для виробництва хлібобулочних виробів, збагачених сухою пшеничною клейковиною та рисовим білковим ізолятом. Технічний результат полягає в отриманні виробів, що містять підвищений вміст білка та мають вищий ступінь засвоєння за рахунок зростання вмісту лімітуючої амінокислоти. The utility model can be used for the production of bakery products enriched with dry wheat gluten and rice protein salatom. The technical result is to obtain products with increased protein content and with a high degree of assimilation by increasing the content of limiting amino acids.

Опис

Ключові слова

хліб, білок, ізолят рисового білка, суха клейковина, амінокислоти, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, bread, protein isolate, rice protein, dry gluten, amino acids

Бібліографічний опис

Патент 106058 UA МПК A21D 13/06 (2006.01), A21D 2/26 (2006.01) Високобілковий хлібобулочний виріб / Махинько В. М. Черниш Л. М., Власюк В. М., Землинська М. Д.; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 201511030; заявл. 11.11.2015; опубл. 11.04.2016, Бюл. №7, 2016 р.

Зібрання