Iron fortificants in food industry

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Fortification of foods is a common method used to deliver nutritionally important minerals in required quantities to the consumer. Many technological problems can occur in fortified foods due to the chemical reactivity of minerals. Збагачення харчових продуктів є поширеним методом, використовуваним для доставки важливих мінеральних компонентів корму в кількостях, необхідних для споживача. Багато технологічні проблеми можуть виникати в збагачених продуктів через хімічну реакційної здатності мінералів.

Опис

Ключові слова

fortified food, mineral, iron, збагачені продукти харчування, мінерал, залізо, кафедра іноземних мов професійного спрямування, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Omelchenko, Ch. Iron fortificants in food industry / Ch. Omelchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014. – Київ : НУХТ, 2014 – Ч. 4. – С. 264–266.