Водовіддільник дисковий (Патент на корисну модель № 30350)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Водовіддільник дисковий містить станину, вертикальні борти, паралельні вали, фігурні диски, привід валів, соплові апарати, маточини, умовно конічні поверхні. A disk water separator contains a bed, vertical boards, parallel shafts, and shaped disks, a drive of shafts, nozzle cascades, hubs, and conditionally conical surfaces.

Опис

Ключові слова

водовіддільник дисковий, зірочка, вал, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, water separator disc, sprocket, shaft

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 30350 Україна, МПК B03B 5/00 Водовіддільник дисковий / Пушанко М. М., Хоменко О. І. ; власник НУХТ. - № u200711571 ; заявл. 19.10.07 ; опубл. 25.02.08, Бюл. № 4. - 3 с.

Зібрання