Використання нейронечітких алгоритмів у хлібопекарному виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-11-22

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Останнім часом набувають популярності інтелектуальні системи управління системами автоматизації в якості приймання рішень або ж виконань вузького кола завдань. Серед різних методів та алгоритмів виділяють підходи з використанням нейронних, нечітких та нейронечітких алгоритмів. В роботі пропонується використання нейронечітких алгоритмів для вирішення проблем на лініях (ділянках) хлібопекарного виробництва. Очікуваним результатом по закінченню дослідження буде створена структура комп’ютерно-інтегрованого управління, розроблені алгоритми управління на базі нейронечітких систем. In recent years, intellectual automation control systems are becoming increasingly popular as decision-making or execution of a narrow range of tasks. Among the various methods and algorithms, approaches are selected using neural, fuzzy and neuron-fuzzy algorithms. The paper proposes the use of neuron-fuzzy algorithms to solve problems on the lines (areas) of baking production. Expected result at the end of the study will be created the structure of computer-integrated control system, developed management algorithms based on neuron-fuzzy systems.

Опис

Ключові слова

нейронечіткий алгоритм, хлібопекарське виробництво, автоматизація, комп'ютерно-інтегрована система управління, інтелектуальне управління, neuron-fuzzy algorithms, bakery production, automation, computer-integrated control system, intellectual management, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Тимохін, Д. В. Використання нейронечітких алгоритмів у хлібопекарному виробництві / Д. В. Тимохін, М. Д. Місюра // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІV Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2017 р. [Електронний ресурс] – К. : НУХТ, 2017. – С. 207-208. Режим доступу: https://nuft.edu.ua/page/view/konferentsii