Directions and prospects of using food blood of slaughter animals

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

An analytical review of the ways of using the blood of slaughtered animals. Due to the nutritional properties and content of biologically active components, it is widely used to create functional foods, food additives for various purposes. The industry uses both whole blood and all its components: plasma, hemoglobin, serum and fibrin. The collected food blood in the slaughterhouse of the meat-packing plant is pumped to the blood processing department. Further use of blood and its fractions depends on what product they want to get from it. One third of the blood collected at the enterprises goes to food production, mainly in the form of plasma and serum. Thus, hemoglobin in comparison with blood plasma proteins has a lower nutritional value, so the plasma separated from it is used for the production of dietary products. Проведено аналітичний огляд шляхів використання крові забійних тварин. Завдяки харчовим властивостям і вмісту біологічно активних компонентів, набуває широкого застосування для створення функціональних продуктів харчування, добавок до їжі різного призначення. У промисловості використовують як цільну кров, так і всі її складові частини: плазму, гемоглобін, сироватку і фібрин. Зібрану харчову кров в забійному цеху м’ясокомбінату перекачують у відділення переробки крові. Подальше використання крові та її фракцій залежить від того, який продукт з неї хочуть отримати. Одна третина зібраної на підприємствах крові йде на вироблення харчової продукції, в основному у вигляді плазми і сироватки. Так, гемоглобін в порівнянні з білками плазми крові має харчову цінність нижче, тому плазму, відокремлену від нього, використовують для виробництва дієтичних продуктів.

Опис

Ключові слова

забій, blood, heme iron, slaughter, кров, гемове залізо, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Pasichyi, V. Directions and prospects of using food blood of slaughter animals / V. Pasichnyi, M. Polumbryk, T. Khorunzha // Science, trends and perspectives : abstracts of XVII International scientific and practical conference. – Tokyo, Japan, 2020. – P. 277–278.