Інтелектуальний капітал: структура та властивості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасному економічному просторі відсутня чітка визначеність поняття інтелектуального капіталу, його складових та властивостей. Кількість складових елементів у структурі інтелектуального капіталу варіюється в роботах різних авторів від двох до п'яти, при цьому компоненти окремих структурних позицій також можуть відрізнятися один від одного. In today's economic environment there is no clear certainty concept of intellectual capital, its components and properties. Number of constituent elements of intellectual capital structure varies in the works of various authors from two to five, with some structural components position may also differ from each other.

Опис

Ключові слова

інтелектуальний капітал, компанія, активи, intellectual capital, company, assets, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Степанчук, С. Інтелектуальний капітал: структура та властивості / Світлана Степанчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 262-263.