Застосування диференціальних рівнянь другого порядку для знаходження реологічних коефіцієнтів м'язової тканини м'яса

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонований метод побудови і аналізу реологічної моделі м'язової тканини м'яса є складовою теорії моделювання структурно-механічних властивостей в'язко-пружно-пластичних систем в умовах дії рушійної деформуючої продукт сили різної природи походження: фізичної, механічної або сили, що виникає в результаті біологічних і хімічних реакцій.

Опис

Ключові слова

деформація, диференціальне рівняння, в'язко-пружної системи, вязко-упругой системы, дифференциальное уравнение, visco-elastic system,, differential equation, deformation, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Резніков, С. І. Застосування диференціальних рівнянь другого порядку для знаходження реологічних коефіцієнтів м'язової тканини м'яса / С. І. Резніков, В. С. Гуць // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали третьої Міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 18-19