Operating systems used for financial costs reduction

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The main representative of informational technologies is a personal computer. Основним представником інформаційних технологій є персональний комп'ютер.

Опис

Ключові слова

operating systems, financial costs, операційні системи, фінансові витрати

Бібліографічний опис

Tobolin, O. V. Operating systems used for financial costs reduction / O. V. Tobolin / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 372–373.