Формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності студентів за допомогою навчального середовища Moodle

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наш вибір дистанційного середовища Moodle в якості засобу для формування іншомовної професійної компетентності студентів пояснюється не лише тим, що ця платформа електронного навчання признана найпопулярнішою в освітніх системах багатьох країн світу. Our selection of remote Moodle environment as a means to create foreign language professional competence of students is not due to the fact that this platform is recognized the most popular e-learning in educational systems around the world.

Опис

Ключові слова

кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, лексична компетентність, навчальне середовище Moodle, англійська мова, lexical competence, learning environment Moodle, English

Бібліографічний опис

Чередніченко, Г. А. Формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності студентів за допомогою навчального середовища Moodle / Чередніченко Г. А. // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2016 р. - К. : НУХТ, 2016. – С. 55-57.