Особливості формування ринку яловичини та продуктів її переробки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються особливості формування та функціонування ринку продукції однієї з найважливіших галузей сільського господарства – скотарства, зокрема ринку яловичини і продуктів її переробки, на розвиток якого значною мірою впливає ситуація на загальнонаціональному ринку. The features of forming and functioning of market of products of one of major industries of agriculture – cattle breeding are examined, in particular market of beef and products of its processing, on development of which a situation at the national market has a great impact.

Опис

Ключові слова

ринок яловичини, виробництво яловичини, кон’юнктура ринку, агропромисловий комплекс, beef market, production of beef competition, market situations, agriculture, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кутас, О. О. Особливості формування ринку яловичини та продуктів її переробки / О. О. Кутас // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали Х-ї (Ювілейної) Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю НУХТ, Київ, 23-24 травня 2014 р.: тези доп. – К.: НУХТ, 2014. – С. 132-135.