Завдання та найважливіші напрямки діяльності інституту кураторства у сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Незмінна єдність та взаємодоповнюваність усіх видів виховної роботи інституту кураторства є важливою умовою результативності виховної роботи в цілому. The permanent unity and complementarity of all types of educational coaching institute is an important condition for the effectiveness of educational work in general.

Опис

Ключові слова

навчальний заклад, куратор, виховна робота, учебное заведение, воспитательная работа, Educational Activities, school, curator

Бібліографічний опис

Антонюк, О. В. Завдання та найважливіші напрямки діяльності інституту кураторства у сучасних умовах / О. В. Антонюк // Виховна робота у вищому навчальному закладі - невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. - К.: НУХТ, 2013. - С. 15.