Вплив активів на прибутковість страховиків: випадок Німеччини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі обрано Німецький страховий ринок для вивчення впливу розміру активів страховиків на фінансовий результат та ключові показники їхньої діяльності. Послідовність аналізу передбачає ієрархічний кластерний аналіз і кореляційно-регресійний аналіз між обраними факторами та цільовими показниками. The German insurance market is selected to study the impact of the size of insurers' assets on the financial result and key indicators of their activities. The analysis sequence includes hierarchical cluster analysis using scatter diagrams, company groups (clusters), histograms and frequency tables, and then – correlation analysis between selected factors and target indicators of the study.

Опис

Ключові слова

активи, страхування здоров'я, страхування життя, страхова компанія, фінансовий результат, ретабельність активів, assets, health insurance, life insurance, insurance company, financial result, return on assets, фінанси, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Вплив активів на прибутковість страховиків: випадок Німеччини / Л. В. Шірінян, Г. О. Роганова // Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів : монографія. – Київ : Ліра-К, 2020. – С. 153–172