Лопать транспортної системи колонного дифузійного апарата (Патент на корисну модель № 65435)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Лопать транспортної системи колонного дифузійного апарата, що складається з робочої частини, оперення та накладки на вал, яка відрізняється тим, що на поверхні робочої частини розміщено пластини спеціальної конфігурації, які утворюють розподільні канали для переміщення сокостружкової суміші в площині поперечного перерізу колони. Shovels transport system column diffusion apparatus, consisting of the working parts, tail and pads on the shaft, characterized in that the surface of the working part of the plate placed special configurations that form distribution channels to move sokostruzhkovoyi mixture in a plane cross-section of the column.

Опис

Ключові слова

колонний дифузійний апарат, column diffusion apparatus, лопать, пластина, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, blade, plate

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 65435, UA МПК (2011.01) С13В 35/00. Лопать транспортної системи колонного дифузійного апарата / М. М. Пушанко, А. М. Парахоня ; власник Національний університет харчових технологій. – u 201104861 ; заявл. 19.04.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.

Зібрання