Розробка нових видів морозива овочевого

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі узагальнення теоретичних і експериментальних матеріалів досліджень розроблено рецептуру нового виду молочно-овочевого морозива, що містить 10…20 % овочевого пюре на основі буряку столового, кабачків, моркви та броколі, що забезпечує отримання гарантованих показників якості та покращення харчової цінності готового продукту. Встановлені значення кріоскопічної температури нового виду молочно-овочевого морозива підтверджують можливість виробництва морозива за загальноприйнятими режимами технологічного оброблення. Based on the generalization of theoretical and experimental research materials developed a recipe for a new type of milk and vegetable ice cream containing 10… 20% vegetable puree based on beets, zucchini, carrots and broccoli, which provides guaranteed quality and improved nutritional value of the finished product. The established values of cryoscopic temperature of a new type of milk and vegetable ice cream confirm the possibility of ice cream production according to the generally accepted modes of technological processing.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, овочі, vegetables, пектиновмісна сировина, pectin-containing raw materials, функціонально-технологічні властивості, functional-technological properties, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Сапіга, В. Розробка нових видів морозива овочевого / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 304.