Магнітна сепарація сипких продуктів в лініях фасування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При виробництві продуктів харчування важливою технологічною операцією є видалення феромагнітних домішок із сировини. Для їх видалення використовують різноманітні пристрої магнітної сепарації. Окремий клас таких пристроїв, які відрізняються тим, що їх основою є обертові магнітні системи, а саме роторні магнітні сепаратори, завдяки простоти та високій надійності, одержали найбільш широке застосування. In the production of food an important technological operation is to remove impurities from ferromagnetic materials. To remove them use different device magnetic separation. A separate class of devices, which are different in that their basis is the rotating magnetic systems, namely rotary magnetic separators, due to simplicity and high reliability, received the widest application.

Опис

Ключові слова

сипкі продукти, фасування, магнітна сепарація, bulk products, packaging, magnetic separation, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Юхно, М. І. Магнітна сепарація сипких продуктів в лініях фасування / М. І. Юхно, В. Б. Костін, О. І. Ковальов // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали II Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 11 вересня 2013 р. – К. : НУХТ, 2013. – С. 91-93.