Алгоритми розв’язання задач оптимізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладено основні математичні методи і алгоритми розв’язання задач безумовної та умовної оптимізації відповідно до програми курсу «Математичні методи дослідження операцій» з напрямку підготовки «Комп’ютерні науки». Особливу увагу приділено обчислювальним алгоритмам. Наведено більшість практичних задач, які розглядаються на всіх етапах їх розв’язання: від постановки задачі до аналізу отриманих результатів. Для студентів технічних, технологічних та економічних університетів, які вивчають математичні методи оптимізації організаційно-економічних і технологічних процесів, видання також може бути корисним для наукових працівників і фахівців, які використовують математичні методи планування та управління. The basic mathematical methods and algorithms for solving problems unconditional and conditional optimization according to the program of the course " Mathematical Methods of Operations Research " from the field of training "Computer Science" . Particular attention is paid to computational algorithms. Shows the most practical problems to be considered at all stages of their solution: on the problem of the analysis of the results. For students of technical, technological and economic universities, studying mathematical methods of optimization of the organizational, economic and technological processes, the publication is also useful for researchers and professionals who use mathematical methods of planning and management.

Опис

Ключові слова

лінійне програмування, дискретне програмування, задачі оптимізації, математичні методи, алгоритм, discrete programming, optimization problems, mathematical methods, algorithms, linear programming, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Самсонов, В. В. Алгоритми розв’язання задач оптимізації : навч. посіб. / В. В. Самсонов. – НУХТ, 2014. – 302 с.