Дозувально-фасувальний пристрій для порошкоподібної сипкої продукції (Патент на винахід № 96888)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дозувально-фасувальний пристрій для порошкоподібної сипкої продукції, що включає бункер, встановлені під ним обертальні диски з мірними стаканчиками, встановлений над зоною розвантаження сектор та розпорошувач, який відрізняється тим, що додатково включає розташовану під зоною розвантаження мірного стаканчика лійку з приводною заслінкою, а профіль поперечного перерізу нижнього стаканчика - параболічний зі сталим значенням коефіцієнта звуження. Dosing-packing device for loose powder products, including bunker set beneath revolving discs with measuring cup set above the zone of unloading sector and rozporoshuvach, wherein further comprising unloading area below the measuring cup funnel with valve driving and profile cross-section of the lower cup - parabolic with constant value of the coefficient narrowing.

Опис

Ключові слова

пристрій, device, порошкоподібна продукція, loose products, сипка продукція, powder products, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 96888 UA, МПК B65B 1/06 (2006.01) Дозувально-фасувальний пристрій для порошкоподібної сипкої продукції / Гавва О. М., Деренівська А. В., Кривопляс-Володіна Л. О.; заявник Національний університет харчових технологій — № a201015051; заявл. 14.12.2010; 12.12.2011, бюл. № 23/2011 р.

Зібрання