Спосіб варіння кристалізації цукрового утфелю останнього ступеня кристаллізації (Деклараційний патент на винахід № 44469)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб варіння і кристалізації цукрового утфелю останнього ступеня кристалізації включає уварювання утфелю в вакуум-апараті і кристалізацію його в перемішувачах-кристалізаторах з наступним його центрифугуванням. В кінці уварювання частина цукрового утфелю 10 - 30% з вакуум-апарата направляється на проміжне центрифугування, а решта цукрового утфелю, що залишається в вакуум-апараті продовжує уварюватись в типовому режимі. Отриманий під час проміжного центрифугування відтік направляється на уварювання утфелю останнього ступеня кристалізації в вакуум-апарат, з якого здійснюється часткове вивантаження утфелю для проміжного центрифугування. The proposed method for cooking sugar utfel at the final stage of crystallization involves cooking sugar utfel in a vacuum apparatus, and crystallization in mixer-crystallizers with the subsequent centrifugation. After cooking, a 10-30 % part of the sugar utfel is transferred for the intermediate centrifugation, and the remaining part is being cooked in the normal conditions. After the intermediate centrifugation, the produced product flow is transferred into the vacuum-apparatus for cooking sugar utfel of the final crystallization stage, from which the sugar utfel is partially discharged for the intermediate centrifugation.

Опис

Ключові слова

кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, схема, кристалізація, вакуум-апарат, scheme, crystallization, vacuum apparatus

Бібліографічний опис

Патент 44469 A, МПК 6C13F1/00 Спосіб варіння кристалізації цукрового утфелю останнього ступеня кристаллізації / Бабко Є. М., Мирончук В. Г., Литвиновська Л. О., Литвиновський О. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № 2001042255 ; заявл. 05.04.2001 ; опубл. 15.02.2002. Бюл. № 2, 2002 р.

Зібрання