Стабілізація водно-спиртових сумішей в процесі електрохімічної активації питної води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження механізму встановлення рівноважного стану водно-спиртових сумішей на основних етапах створення горілки при використанні електрохімічної активації питної води. Study of mechanisms of the equilibrium state of aqueous-alcoholic mixtures at key stages of the creation of vodka using electrochemical activation of drinking water.

Опис

Ключові слова

1H ЯМР-спектроскопія, 1H NMR-spectroscopy, водно-спиртова суміш, aqueous-alcoholic mixture, електрохімічна активація, electrochemical activating, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Стабілізація водно-спиртових сумішей в процесі електрохімічної активації питної води / [Кузьмін О.В., Топольник В.Г., Мирончук В.Г., Суйков С.Ю.] // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 374-386.