Використання механотронних підсистем в процесі вилучення та концентрування органічних домішок спирту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Експериментально обґрунтовано доцільність використання механотронних підсистем в брагоректифікаційних установках. Технічне рішення дозволяє забезпечити роздільний рух рідинної і парової фаз при безперервній подачі потоків, здійснювати керовані цикли затримки та переливу рідини, подовжити інтервал їх контакту, підвищити ефективність вилучення ключових домішок спирту на 38 % та зменшити витрати гріючої пари на 40 %. The authors of the proposed technical solution for the creation and use of mechatronics subsystem for organizing managed cycles of rectification. It is established that the implementation of electro-mechanical and pneumo-electronic management system allows you to maintain separate movement phases under the continuous supply of the column of liquid and steam flows, to increase the surface area of contact of phases by 20 %, to extend the time of contact of phases to achieve the phase equilibrium between liquid and steam, increase the efficiency of mass transfer and bring efficiency of real plates to the effectiveness of the theoretical. The aldehydes and esters are allocated in full volume, the degree of extraction of higher alcohols and methanol will increase by 38 %, the concentration ratio of the head of admixtures increases by 25 %, higher alcohols 40 %, methanol by 37 %. Innovative technology is useful for the organization of work of column for the production of alcoholic spirits, a column for the epuration of alcoholic distillate and alcohol columns with the purpose of improvement of quality of commodity spirit and to reduce the heating steam on the processes of distillation brew and cleaning of ethyl alcohol.

Опис

Ключові слова

механотронна підсистема, ректифікація, органічні домішки, керовані цикли, колона, масообмін, mechatronics subsystem, rectification, organic impurities, managed cycles, column, mass-transfer, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Іванов, С. В. Використання механотронних підсистем в процесі вилучення та концентрування органічних домішок спирту / С. В. Іванов, П. Л. Шиян, Ю. В. Булій // Харчова промисловість. – К.: НУХТ, 2014. - № 15. - С. 36-41.

Зібрання