Відцентрова бурякорізка (Патент на винахід №72048)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Відцентрова бурякорізка складається з циліндричного барабана, ножових рам з закріпленими в них ножами, трилопатевого завитка з контрножами, приводу, завантажувального та вивантажувального пристроїв. A centrifugal beet cutter consists of cylindrical drum, knife blocks with fixed knifes, three-blade spire with counter knifes, drive, charging and discharging devices.

Опис

Ключові слова

бурякорізка, beetslicer, барабан, drum, рама, frame, контрножі, kontrnozhi, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 72048 UA, МПК (2012.01) С13В 5/00 Відцентрова бурякорізка / Пономаренко В. В., Люлька Д. М., Свящук О. Ф., Усенко Р. Д. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 201114493 ; заявл. 07.12.2011 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15, 2012 р.

Зібрання