Розробка лінії для сортування використаних полімерних пляшок за допомогою «технічного» зору

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Лінія для сортування використаних полімерних пляшок за допомогою «технічного» зору є цінною при удосконаленні переробного виробництва. Lines for sorting used plastic bottles with "technical" view is valuable in improving the processing industry.

Опис

Ключові слова

полімерні пляшки, переробне виробництво, лінії сортування, polymer bottles, processing industry, line sorting, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Пащенко, К. Розробка лінії для сортування використаних полімерних пляшок за допомогою «технічного» зору / К. Пащенко, Б. Ступак, М. Якимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 169–170.