Innovative technologies in hotels

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

technical innovations, competitive, updating, bank card, customer base, технічні інновації, конкурентоспроможність, оновлення, банківська карта, клієнтська база, технические инновации, конкурентоспособность, обновление, банковская карта, клиентская база, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Galashevska, V. Innovative technologies in hotels / V. Galashevska, N. Mykhailova // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract 83 International scientific conference of young scientist and students, 5–6 April 2017. – Part 4. – P. 158.