Статистичні методи контролю якості молочної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

статистичні методи, statistical methods, варіативність процесу, variability of the process, контроль якості, quality control, контрольна карта, Contrat Chait, діаграма Парето, Pareto Diagram, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Криворучко, О. В. Статистичні методи контролю якості молочної продукції / О. В. Криворучко, Ю. В. Костюк, Ю. О. Самойленко // Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions : International scientific and practical conference, March 12–13, 2021. – Prague : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021. – Pp. 33-35