Perspective approaches to the formation of the product range of hotel and restaurant business

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

In this research was confirmed that if identify the products that are most in need among all population, establish a potential contingent of consumers, analyze the world experience of innovative developments to extend the assortment of products in hotels and restaurants, and to develop innovative products, to test the developed innovation, take measures for the popularization of the developed products, it will be possible to construct a competent assortment policy at the hotel and restaurant business enterprises. У цьому дослідженні було підтверджено, що, якщо визначити продукти, які найбільше потребують у всьому населенні, встановити потенційний контингент споживачів, аналізувати світовий досвід інноваційних розробок, розширити асортимент товарів у готелях та ресторанах, а також розробляти інноваційні продукти, для перевірки розробленої інновації, прийняття заходів для популяризації розробленої продукції, можна буде побудувати компетентну асортиментну політику на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу.

Опис

Ключові слова

assortment policy, innovative developments, puff pastry products, асортиментна політика, інноваційні розробки, листкові кондитерські вироби, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Dotsenko V. Perspective approaches to the formation of the product range of hotel and restaurant business / Dotsenko V., Arpul O., Molokova A // Management of innovative development the economic entities collective monograph / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: Wydawnictwo I Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. – Vol. 2 – С. 168-176.