Міжнародні лізингові операції в системі глобалізаційних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

інтеграція, лізингові операції, глобалізаційні процеси, integration, leasing, globalization

Бібліографічний опис

Сазонова, А. О. Міжнародні лізингові операції в системі глобалізаційних процесів / А. О. Сазонова // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2016. – С. 113-115.