Взаємозалежність економіки та забезпечення прав і свобод людини і громадянина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальною є проблема чіткого окреслення на науковому рівні взаємозалежності гідного забезпечення й захисту прав і свобод людини та громадянина, а також їх взаємозалежності з економікою країни. The actual problem is a clear delineation on a scientific level of interdependence decent support and protect the rights and freedoms of man and citizen, and their interdependence with the economy of the country.

Опис

Ключові слова

економіка, забезпечення прав, громадяни, economy, ensuring the rights, citizens, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Веклич, В. Взаємозалежність економіки та забезпечення прав і свобод людини і громадянина / Владислав Веклич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 272-274.