Екологічний стан водних ресурсів Київської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стан природних вод Київської області потребує певних заходів, що змогли б його покращити. Існує велика кількість способів очищення стічних вод і різні види їх класифікації. Серед способів очищення найпоширеніші механічний, фізико-хімічний і біологічний. Кожен із них передбачає цілий ряд методів. Застосування того чи іншого способу чи методу очищення вод визначається залежно від агрегатного стану, складу і концентрації забруднюючих речовин.

Опис

Ключові слова

водні ресурси, Київська область, екологічний стан, Киевская область, экологическое состояние, водные ресурсы, water resources, Kiev region, environmental condition, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Ященко, К. Екологічний стан водних ресурсів Київської області / Ксенія Ященко, Ольга Тогачинська, Оксана Ничик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 578-579.