Спосіб виготовлення інулінвмісного розчину з топінамбура (Патент на винахід № 112818 UA)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Отриманий патент на винахід стосується технології виробництва інулінвмісного розчину для харчової та фармацевтичної промисловостей, а саме до технологічних процесів, в яких передбачено очищення екстракту топінамбура за допомогою вапняного молока. The got patent on an useful model touches technology of production inulin of containing solution for food and pharmaceutical industry, namely to the technological processes in that cleaning of extract of topinambour is envisaged by means of limewater.

Опис

Ключові слова

інулінвмісний розчин, топінамбур, вапняне молоко, екстракт, an inulin is containing solution, Jerusalem artichoke, lime water, extract, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент України на винахід №112818 UA МПК C08B 37/18 (2006.01) A61K 31/733 (2006.01) A23L 27/30 (2016.01). Спосіб виготовлення інулінвмісного розчину з топінамбура /М. М. Жеплінська, О. С. Бессараб, А. І. Українець, О. В. Бендерська ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій; № a 2015 05194; заявл. 27.05.2015; опубл. 25.10.2016. Бюл. №20.