Формування концепції сталого розвитку для економіки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Техногенна модель розвитку економіки в кінці XX ст. призвела до бурхливого розвитку виробництва, який забезпечував високі темпи економічного зростання в індустріальних країнах. їх наслідком стали дефіцит природних ресурсів, виснаження запасів природних копалин, забруднення промисловими викидами навколишнього середовища та, як результат — погіршення здоров'я і якості життя населення. Західна економічна думка класифікувала такий тип розвитку економіки, як техногенний та природоруйнівний, що базується на використанні таких засобів виробництва і технологій, що ігнорують зворотній зв'язок між економічним зростанням і деградацією природи. Technological approaches to economic development in the late XX century. led to the rapid development of production, which provided strong economic growth in industrialized countries. they were the result of shortage of natural resources, depletion of natural resources, pollution of the environment by industrial emissions and as a result - the deterioration of health and quality of life. Western economic thought classified this type of economic development, both man-made and pryrodoruynivnyy based on the use of capital goods and technology that ignore feedback between economic growth and the degradation of nature.

Опис

Ключові слова

розвиток економіки, природні ресурси, потреби, сталий розвиток, economic development, natural resources, needs, sustainable development of, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Салатюк, Н. М. Формування концепції сталого розвитку для економіки України / Н. М. Салатюк // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. - С. 173–176.