Маркетингова діяльність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Конспект лекцій з дисципліни «Маркетингова діяльність» має допомогти студентам краще опанувати лекційний матеріал, поглибити вивчення теоретико-методичних основ курсу, привернути їхню увагу до основних положень. Lecture on the subject "Marketing Activities" should help students to better learn the lecture material, deepen the study of the theoretical and methodological foundations of course, to draw their attention to the main provisions of topics.

Опис

Ключові слова

поведінка споживача, маркетингові дослідження, маркетингова діяльність, стратегічний маркетинг, планування маркетингу, consumer behavior, marketing research, marketing activities, strategic marketing, marketing planning, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Маркетингова діяльність : конспект лекцій з дисципліни «Маркетингова діяльність» для студ. спец. 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність», 8.03051002 «Товарознавство і експертиза в митній справі», 8.03051005 «Організація оптової і роздрібної торгівлі» / Л. В. Страшинська. – К.: НУХТ, 2011. – 67 с.