Роль іноземного інвестування у відтворенні основних засобів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається роль іноземного інвестування у відтворенні та інноваційному оновленні основних засобів. The role of foreign investment in reproduction and innovational renovation of fixed assets is examined.

Опис

Ключові слова

іноземне інвестування, основні засоби, інвестиційна конкурентоспроможність, foreign investment, fixed assets, investing competitive ability, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Роль іноземного інвестування у відтворенні основних засобів / С. В. Ткачук // Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13 – 14 травня 2010 р. – Київ : НУХТ, 2010. – Ч. 3. – С. 18–19.