Пристрій для переміщення пляшок (Патент на корисну модель № 43720)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для переміщення пляшок, який складається із підвідного конвеєра з напрямними для переміщення одного нескінченного ланцюга разом з пляшками, перехідного нерухомого містка, клинового механізму розподілення потоку пляшок, ведучої і веденої зірочок, натяжної і відхиляючих зірочок, а також приводного механізму і напрямних для пляшок, який відрізняється тим, що пристрій має Т-подібну конструкцію конвеєра, яка забезпечує переміщення, одночасне рівномірне розподілення і відведення пляшок в протилежні сторони в горизонтальній площині одним нескінченним ланцюгом, що приводиться в рух одним приводним механізмом. Device for moving bottles, consisting of underwater pipeline from the guides to move one endless chain with bottles, transitional real bridge wedge flow distribution mechanism for bottles of driving and driven sprockets , tensioner and deflection sprockets and drive mechanism and guides for bottles wherein the device has a T-shaped design of the conveyor, which provides movement, simultaneous uniform distribution and drainage bottles in opposite directions in the horizontal plane one endless chain driven by a drive mechanism.

Опис

Ключові слова

пристрій, переміщення, пляшка, device, moving, bottle, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 43720 UA, МПК (2009) B65G 47/34 (2006.01), Пристрій для переміщення пляшок / Валіулін Г. Р.; Кривопляс-Володіна Л. О.; Жарова С. І.; Музиченко Ю.В., заявник Національний університет харчових технологій. - № u200903626; заявл. 13.04.2009; опубл. 25.08.2009, бюл. № 16/2009 р.

Зібрання