Планування трифакторного експерименту при заморожуванні плодово-ягідної сировини з використанням кріопротекторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Математичне моделювання є основним сучасним методом системного дослідження- Технологія заморожування ягід з кріопротекгорами допускає цілеспрямовану зміну всіх найбільш суттєвих вхідних факторів (тривалість обробки ягід кріопротекгорами та підбір комбінованого кріопротектора). Тому для побудови математичної моделі нашого об'єкту ми застосовували повний факторний експеримент. Mathematical modeling is the main modern method of systematic research. The technology of freezing berries with cryoprotectants allows purposeful change of all the most important input factors (duration of processing of berries by cryoprotectants and selection of combined cryoprotectants). Therefore, we used a full factorial experiment to construct a mathematical model of our object.

Опис

Ключові слова

заморожування, ягоди, оптимізація, freezing, berries, optimization, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Камінська, С. Планування трифакторного експерименту при заморожуванні плодово-ягідної сировини з використанням кріопротекторів / С. Камінська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2019 p., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. - С. 19-21.