Спосіб виробництва пористих вуглецевих матеріалів із піролізованих деревних відходів (Деклараційний патент на корисну модель № 103581)

Анотація

Спосіб виробництва пористих вуглецевих матеріалів із піролізованих деревних відходів включає змішування вуглецевмісної сировини з активувальним агентом у масовому співвідношенні 1:0,5-1:1, карбонізацію та активацію суміші, відмивання водою та сушіння. Method of producing porous carbon materials from wood waste pirolizovanyh comprises mixing carbonaceous materials with aktyvuvalnym agent in a weight ratio of 1: 0.5-1: 1, carbonization and activation mixture, washing with water and drying.

Опис

Ключові слова

деревина, wood, пористий вуглецевий матеріал, porous carbon material, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 103581, МПК (2016.01) C01В 31/08. Спосіб виробництва пористих вуглецевих матеріалів із піролізованих деревних відходів / Кузьмін О. В., Шендрік Т. Г., Кучеренко В. О., Тамаркіна Ю. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201505455 ; заяв. 03.06.2015 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24.

Зібрання